• 02
  • 01
  • 03
  • 04

PROGRAMISTA aplikacji webowych

Kierunek PROGRAMISTA aplikacji webowych

Zajęcia są przewidziane głównie dla osób, dla których najważniejsza jest techniczna sfera projektowania stron. Stąd grupa PRO będzie przechodzić poszerzone szkolenia z zakresu języka programowania w tworzeniu stron, programowania aplikacji webowych. Jako, iż osób z takimi predyspozycjami jest mniej - zorganizowana będzie jedna taka grupy - zaawansowana.

 

Zakres tematyczny:

Moduły aktywizujące (13 dni):

1.Aktywizacja zawodowa, czyli jak przygotować się do poszukiwania pracy
2.Komunikacja interpersonalna, czyli jak rozmawiać z ludźmi, sprzedawać i budować efektywne zespoły
3.Twórcze myślenie, czyli zacznijmy od pomysłu
4.Przedsiębiorczość, czyli jak otworzy własną firmę

Podstawa progr. E14 (39 dni):

M0.Logika w technologiach ICT
M1. Tworzenie stron www (HTML, CSS, PHP, JS/ Grafika i multimedia/Projektowanie struktury, testowanie, walidacja)
M2.Tworzenie i administrowanie bazami danych (Hosting i zarządzanie bazami danych/Technologie eksploracji danych)
M3.Tworzenie aplikacji internetowych (Technologie ochrony prywatności danych, baz wiedzy/ Technologie wytwarzania oprogramowania i zarządzania wiedzą)

Moduły rozszerzone WEB (25 dni):

M5.Tworzenie aplikacji intern.-zaawansowane (Programowanie (funkcje, procedury, metody, obiekty)/Interfejs użytkownika/Dokumentowanie rozwiązań/Integracja z istniejącymi rozwiązaniami/Aplikacje mobilne)

 

Jak organizowane są zajęcia?

Szkolenie grupy PRO trwa około 77 dni (dokładnie 616 godzin) prowadzonych w ciągu niepełnych 4 miesięcy. Zajęcia odbywają się przez większość czasu w dniach roboczych, zwykle 8 godzin dziennie od godz. 8:00 do 16:00. W czasie trwania projektu odbędą się też pojedyncze zajęcia w soboty.

Uczestnicy nie mogą przekroczyć 20% nieobecności (maks. 15 dni), każda nieobecność musi być usprawiedliwiona i zgłoszona najpóźniej w dniu nieobecności, a następnie odrobiona na doradztwie indywidualnym we wskazanej przez trenera formie. Więcej na ten temat przeczytasz w zasadach finansowania uczestnictwa.
 
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju, każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym. Osoby, których umiejętności obsługi komputera są niskie mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie w tym zakresie.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe (segregatory z materiałami, notes, długopis, pendrive), catering każdego dnia, stypendium szkoleniowe.

Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który go zda, a jego ilość nieobecności nie przekroczy 20% zajęć otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoś się!

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego