• 03
  • 04
  • 02
  • 01

Doradztwo aktywizujące i specjalistyczne

W projekcie realizujemy 2 typy indywidualnego doradztwa dla uczesników:

 

Doradztwo aktywizujace:

Prowadzone jest przez doradców zawodowych w formie Indywidualnych Planów Działania (IPD). Zajęcia te pomagają dobrać kierunek, aktywizować uczestników do pracy i rozwoju, doradca ustala też wspólnie z uczestnikiem/uczestniczką ścieżkę kariery, miejsce stażu, pomaga w poszukiwaniach pracy. Ten typ doradztwa wspiera uczestników na każdym etapie projektu. Na każdego uczestnika/uczestniczkę przypada obowiązkowych 6 godzin IPD w trakcie szkoleń i 5 godzin podczas stażu, poza tym  mają Państwo możliwość kontaktu telefonicznego i dodatkowych -średnio 4 godzin spotkań z doradcą w czasie całego udziału w projekcie do wykorzystania w dowolnym temacie zawodowym.

 

Doradztwo specjalistyczne:

Prowadzone jest przez ekspertów WEB i PRO na zasadach korepetycji (jeśli trener lub uczestnik/uczestniczka zgłosi taką potrzebę z powodu nierównego poziomu z grupą, szczególnie na początku realizacji projektu). Na każdego ucz. przypadają średnio 4 godziny takiego doradztwa. (Możliwe jest także wykorzystanie tych godzin na zajęcia ponadprogramowe i na zaliczenia nieobecności).


Spotkania odbywają się w biurze projektu, także skypowo, w godzinach pracy i w wyznaczonych godzinach po zajęciach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego