• 02
  • 04
  • 03
  • 01

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt jest przewidziany jedynie dla (traktować łącznie):

 

Nie ma żadnych innych ograniczeń w projekcie, jednak zwracając uwagę na zakresy tematyczne szkoleń oraz efektywność zatrudnieniową projektu uznaje się, iż:

Do projektu poszukujemy osób z predyspozycjami zawodowymi w zakresie grafiki komputerowej, tworzenia stron, portali i sklepów internetowych oraz aplikacji webowych. Podczas rekrutacji analizujemy także umiejętność logicznego myślenia, kreatywność aplikantów, ich ambicję, odpowiedzialność i motywację.

 

Dodatkowe punkty w projekcie otrzymują:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego