• 02
  • 03
  • 04
  • 01

Nie płacę a zarabiam :)

Jak to możliwe, że nic nie płacę, a jeszcze zarabiam?

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu osoby bezrobotne, które zgłoszą się do projektu mogą z niego korzystać bezpłatnie, a nawet otrzymują stypendium. Jest to dość zaskakujące dla wielu dzwoniących do nas aplikantów, stąd spieszymy wyjaśniać na czym polega przepływ środków w projekcie (w uproszczeniu).

Państwa udział w szkoleniach, doradztwie zawodowym i eksperckim oraz staże są finansowane właśnie przez Unię Europejską. Wynika to z celu projektu, jakim jest aktywizacja zawodowa a co za tym idzie pomoc w budowaniu pewnego i stabilnego zatrudnienia. Właśnie z tego powodu Unia wydaje środki na szkolenia, doradztwo czy staże. Dzięki nowym kompetencją osoby bezrobotne będą mogły szybciej znaleźć pracę, utrzymać ją, otworzyć firmy, które - dzięki dobrym kwalifikacjom właścicieli - będą zatrudniać kolejnych pracowników. Dzięki nowym i poszerzanym kompetencjom rynek pracy rozwija się najlepiej. Aby ułatwić osobom bezrobotnym (często posiadającym rodziny, kończącym studia) udział w projektach, mają oni możliwość otrzymywania stypendium szkoleniowego i stażowego. Przez 7 miesięcy zatem będziesz otrzymywać "wynagrodzenie", by brak pieniędzy nie utrudniał Ci uczestnictwa w zajęciach. Otrzymasz także refundację kosztów dojazdu na zajęcia i na staż.

Możecie zatem liczyć na to, że pomożemy Wam w  rozwoju zawodowym i zadbamy, by kompetencje były wysokie. Bo o tym, że będą poszukiwane na śląskim rynku pracy - już wiemy. Zatrudniamy do projektu wysoko wyspecjalizowanych trenerów i doradców, którzy nie tylko szkolą, ale znają też branże od podstaw (są praktykami). Pomożemy Wam też przetrwać okres nabywania nowych kompetencji płacąc stypendium, którego wartość jest zgodna z warunkami realizacji projektów (wybraliśmy maksymalną wartość stypendiów, tj. 988 zł brutto-wraz z kosztami po stronie pracodawcy- za pełny miesiąc w czasie szkoleń oraz 1600 zł brutto- także z kosztami po stronie pracodawcy- za pełny miesiąc stażu. Miesiące niepełne są wyliczane proporcjonalnie do ilości dni).

Nad szkoleniami, stażami i waszym udziałem będzie czuwał doświadczony i oddany Wam zespół projektowy, będziesz mógł/a kontaktoważ się z nami każdego dnia w biurze projektu w Jastrzębiu - Zdroju. Pomożemy przejść rekrutację, zaplanujemy harmonogram spotkań, pomożemy w wypełnieniu dokumentów, jakich potrzebujesz do innych instytucji.

 

Jednak by korzystać z przywileju bezpłatnego udziału w projekcie i dodatkowego finansowania wymagamy od naszych uczestników odpowiedzialności za powierzone na ich cel środki. Stąd nałożyliśmy na uczestników pewne obowiązki (słowem "coś za coś"). Po Państwa stronie jest:

To nie jest trudne, zobaczycie sami!

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego