• 03
  • 02
  • 04
  • 01

Biblioteka równości szans

W naszej bibliotece znajdziesz najważniejsze dokumenty dotyczące równości szans, by je przeczytać wystarczy kliknąć na wybraną pozycję, która automatycznie zacznie się pobierać. Zapraszamy do lektury.

 

 

1 zasada_rownosci_szans
 
2 konstytucja_rp_rozdzial_ii
 
3 jak_przygotowac_rownosciowe_projekty
 
4 standard minimum faq
 
5 przeglad_inspirujacych_pomyslow 6 podrecznik_wlaczania_problematyki_rownosci 7 polityka_rownosci_plci_raport_2007 8 rownosc_plci_w_polskich_kampaniach_spolecznych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego